Klub 19. 4. 2024 - Redakce

Tak jde čas s naší domácí halou Meťák

Již 19 let pracujeme na postupné rekonstrukci haly, aby odpovídala současným požadavkům pro výkonnostní i volnočasový sport.

Hala Meťák byla postavena cca v roce 1980 v rámci Akce Z. Město České Budějovice předalo tuto novostavbu bezplatně TJ Meteor k trvalému užívání.

Díky hospodaření TJ Meteor se objekt dostal do exekuce a roce 2005 byl p. Janouškem z exekuce vykoupen. Důvodem tohoto kroku byla sounáležitost k této městské čtvrti. Pan Ivan Janoušek zde v Rožnově vyrůstal od roku 1968, v areálu trénoval coby fotbalový hráč TJ Dynamo České Budějovice. Zároveň nedaleko haly postavil rodinný dům, kde bydlí. Rovněž jeho dcery byly spjaté s TJ Meteor, neboť byly hráčkami oddílu pozemního hokeje tohoto klubu. Motivací pro obě bylo skomírání a následný zánik oddílu pozemního hokeje, chtěly a nadále chtějí v této městské části udržet sportovní nabídku pro místní i „přespolní“ děti a umožnit jim zažít to, co zažily díky sportování s oddílem pozemního hokeje.V roce 2006 byl tedy založen klub SK Meťák zaměřený na florbal a na všestrannou sportovní přípravu

Od roku 2006 probíhá neustálá rekonstrukce a renovace plochy haly, zázemí (položení nové dlažby v šatnách a sprchách, toaletách a chodbách, výměna podlahy v hale – taraflex). Díky dlouhodobému pronájmu haly naším sportovním klubem je možno čerpat dle možností z dotací jak Jihočeského kraje, tak i Statutárního města České Budějovice, čehož si velice vážíme. Bez těchto prostředků by hala zůstávala ve stavu po vykoupení z exekuce. V roce 2023 došlo k položení nové střešní krytiny nad šatnami a sociálními zařízeními haly. Jakmile jsou volné finanční prostředky, vše se vkládá do těchto renovací. Viz níže několik fotografií pro porovnání stavu DŘÍVE a NYNÍ.

Chtěli bychom rozšířit všestrannou pohybovou průpravu i v odpoledních hodinách - větší plocha hřiště – více dětí na jednom tréninku – více sportu pro všechny. Chtěli bychom rozšířit stávající halu tak, aby hrací plocha činila 40m x 20 m plus výběhové zóny eliminující zranění, menší tribunu (forma nadstavby nad šatnami, nyní diváci vstupují přímo na hrací plochu). Rozšíření je technicky možné a nabízí se jako levnější varianta oproti stavbě haly nové. Jsme nositeli lva na hrudi (klubový erb), ale v ČB hrajeme málo. Máme problém s trénováním a pořádáním domácích turnajů a zápasů, domácí zápasy musíme pořádat v Chýnově, Soběslavi, Týně nad Vltavou, kde jsou velmi milí a vychází nám vstříc, ovšem našemu klubu se zvyšují náklady na dopravu, nemáme možnost být hrdými na naše rodné město, neboť od kategorie starších žáků musíme využívat jiné haly v Jihočeském kraji.