Kodex klubu

„Ten, kdo hraje čestně, je vždy vítězem.“ // "Fair Play - the Winning Way" citace: Rada Evropy, zdroj www.msms.cz

Klub

 • Klademe si za cíl vychovávat děti zodpovědně, v zásadách Fair Play, vštěpovat jim zásady slušného chování a společenské etiky. SLUŠNOST!
 • Naši trenéři jsou ochotni obětovat svůj volný čas práci s dětmi, ceníme si toho! OBĚTAVOST!
 • Vytváříme pro děti i pro trenéry a rodiče příjemné prostředí se zdravou sportovní motivací. MOTIVACE!
 • Spolupráce je základní kámen našeho klubu! SPOLUPRÁCE!
 • Klub si klade za cíl vychovávat děti ke všestranné pohybové aktivitě. VŠESTRANNOST!

Hráč

 • Sportuji pro radost z pohybu, radost ze hry, radost být s kamarády. RADOST!
 • Udělat chybu není špatné, z chyby se poučím a tím se zlepšuji. CHYBA!
 • Jsem vždy správným příkladem pro své spoluhráče. Dbám na slušné chování, emoce projevuji uvážlivě. Negativní emoce kazí zábavu ze hry! ÚSMĚV!
 • Respektuji trenéra, spoluhráče, rozhodčí a soupeře. RESPEKT!
 • Jsem důsledný, poctivý florbalista a vždy přistupuji k přípravě, tréninku a zápasu s vědomím své plné odpovědnosti. FAIR PLAY!
 • Florbal je týmový sport, NIKDO NENÍ VĚTŠÍ NEŽ TÝM!
 • Jím zdravě, při tréninku piji vodu z vlastní láhve, dbám na hygienu, vím, že doping je špatný. Cvičím doma, aby mě nebolela záda, kolena, kotníky. ZDRAVÍ!

Trenér

 • Trenér musí být vzorem pro děti a mládež a vytváří v nich trvalý vztah ke sportu. VZOR!
 • Trénuje děti, mládež, chápe, že si chtějí hrát, soutěžit. HRA!
 • Chybovat je lidské, chyby je posouvají dál. CHYBA!
 • Cílem zápasu je vítězství, ovšem vítězství není při práci s dětmi to nejdůležitější. MOTIVACE!
 • Trenér nešetří chválou, protože pozitivní motivace je důležitá. Trenér hráče motivuje, nikoliv křikem, ale pozitivním způsobem. POCHVALA!
 • Trenér podporuje hráče v samostatnosti rozhodování na hřišti. SAMOSTATNOST!
 • Trenér organizuje a vede tréninky tak, aby byly zábavné a zároveň se staly výzvou pro rozvoj schopností a dovedností daného ročníku. ZÁBAVA!
 • Trenér, hráč ani rozhodčí se nikdy slovně nebo fyzicky nenapadají. Nereaguje ani na verbální útoky z řad diváků. UVĚDOMĚLOST!
 • Trenér učí hráče správné návyky zdravého životního stylu, učí je znát pravidla, techniky a florbalové strategie. ZDRAVÍ!
 • Celoživotní vzdělávání je důležité! VZDĚLÁVÁNÍ!
 • Osobní, kvalitní a srozumitelná komunikace s hráči a jejich rodiči je velmi důležitá. Vulgarismy do žádné komunikace nepatří! KOMUNIKACE!

Rodič

 • Důvěřuje v trenéra a jeho schopnosti. DŮVĚRA!
 • Podporuje děti z hlediště, fanklub. PODPORA!
 • Osobní, kvalitní a srozumitelná komunikace s trenéry je velmi důležitá. KOMUNIKACE!
 • Rodič chápe, že chybovat je lidské, chyby děti posouvají dál. CHYBA!
 • Rodič si uvědomuje, že je součástí klubu, pomáhá například s pořádáním zápasů, zviditelněním práce klubu,... POMOC!