Klubová mise, vize, hodnoty klubu

Klub SK Meťák, je velký florbalový českobudějovický klub, v jehož znaku je hrdý a statečný lev.

My všichni (vedení a trenéři) z SK Meťák České Budějovice, jsme vyrostli ve sportovním prostředí. Sport je podle nás jedinečným způsobem pro všestranný rozvoj člověka. Pomáhá upevňovat a rozvíjet fyzickou zdatnost a obratnost dětí a mládeže, stejně jako zvyšovat jejich psychickou odolnost. Zásadní je i jeho role výrazného socializačního prostředku, tedy vytváření přátelských vazeb, učení se sebeovládání, disciplíně, posilování vůle a odolnosti. U dětí již v raném věku prostřednictvím pohybových aktivit by měl být podporován všestranný a zdravý rozvoj. Zároveň je nesmírně důležité, aby u dětí byly vytvářeny i dobré základy pro celoživotní lásku ke sportu, k podpoře zdravého životního stylu. Děti a mládež potom tvoří pevný základ pro dospělé kategorie. Zaměřujeme jak na výkonnostní florbal, tak také na volnočasový florbal pro děti, mládež a dospělé. Chceme stavět na vlastních odchovancích a na kvalitní práci s mládeží. Klademe důraz na komplexní výchovu dětí a mládeže, jež zahrnuje školní vzdělávání, sportovní výchovu včetně rozvoje duševní složky, vedeme děti, mládež, trenéry, rodiče k dodržování klubového kodexu. Klub nezapomíná ani na své trenéry a podporuje je v dalším trenérském vzdělávání. Mužská i ženská složka, jsou pro klub stejně důležité a shodně podporované. Cílem je vybudovat silný klub s početnou mládežnickou základnou a podporovat dospělé kategorie a jejich úroveň.

Vize klubu

  • Jsme sportovní klub s rodinnou atmosférou založený na vlastní mládežnické základně a proškolených trenérech
  • Klub shodně podporuje rozvoj jak dívčích tak i chlapeckých kategorií s ohledem na jejich výkonnostní úroveň
  • Náš klub se chce stát jedním ze silných klubů na celostátní úrovni
  • Jsme klub se zdravým ekonomickým zázemím, investujeme i do kvality tréninkového prostředí

Naše klubové hodnoty:

FAIR PLAY + RESPEKT + TÝMOVÝ DUCH + VÁŠEŇ + PŘÁTELSTVÍ + VZDĚLÁNÍ = VÍTĚZSTVÍ